De meeste ontslagprocedures eindigen in een ontslag met wederzijds goedvinden. Zelfs een ontslag dat in eerste instantie aangevraagd werd bij de kantonrechter. De werkgever en de werknemer proberen meestal een paar dagen voor de rechtszaak een schikking te treffen. Als deze schikking akkoord gaat dan komt er een ontslag met wederzijds goedvinden uit.

De voordelen van een ontslag met wederzijds goedvinden

Er zitten een aantal voordelen aan ontslagen worden met een wederzijds goedvinden. Als eerste voorkomt u de stress voor de gang naar de rechtbank. Daarnaast voorkomt u een hoop financiële ellende als blijkt dat uw zaak niet sterk genoeg is. Nog een voordeel is dat u gewoon recht blijft hebben op een WW uitkering. Stel dat het ontslag goedgekeurd wordt bij de rechtbank, dan verliest u mogelijk het recht op een uitkering. Financieel kan dit grote gevolgen hebben. Nog een voordeel is dat u de kans krijgt om het zakelijk netjes af te sluiten. U hoeft dus niet bang te zijn om elkaar in de toekomst nog een keer tegen te komen. Daarnaast heeft u vaak recht op een redelijke ontslagvergoeding. Een advocaat kan u eventueel helpen om hierover te onderhandelen.

Vaststellingsovereenkomst

Voor een ontslag met een wederzijds goedvinden is een vaststellingsovereenkomst noodzakelijk. In dit document staat dat u samen overeengekomen bent dat uw contract beëindigt wordt. Er staat ook een datum bij waarop het contract beëindigt wordt. In de overeenkomst staat ook de reden van ontslag en de ontslagvergoeding. Het is belangrijk om goed naar de formulering van de vaststellingsovereenkomst te kijken. Als deze verkeerd geformuleerd wordt kan u geen recht meer hebben op een uitkering. Een advocaat kan u eventueel bijstaan en onderhandelen over de vergoeding. Pas als u ervan overtuigd bent dat het klopt tekent u de overeenkomst. Heeft u onder druk eerder getekend? Dan kan u binnen 14 dagen dit nog schriftelijk ongedaan maken.

Wanneer heeft u nog wel recht op een WW uitkering?

U heeft nog recht op een uitkering als het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt. In de overeenkomst moet duidelijk naar voren komen dat dit de situatie is. Het moet zijn bedoeling zijn geweest om het contract te beëindigen. U heeft er zelf alles aan gedaan om dit te voorkomen alleen dit was de enige oplossing. U heeft uzelf ook niet verwijtbaar gedragen en er is geen sprake geweest van een ontslag op staande voet. Als dit allemaal blijkt uit de overeenkomst dan behoud u het recht op een ww uitkering.

Opzegtermijn

U heeft nog wel steeds een ficitef opzegtermijn. Deze wordt opgenomen in de overeenkomst. Vanaf het moment dat de overeenkomst officieel beëindigt heeft u recht op uw ww-uitkering. Het is belangrijk dat er nog goed geformuleerd is tot wanneer u nog salaris ontvangt en wanneer u officieel geen werk meer heeft. Een advocaat kan u helpen met de juiste formulering in de overeenkomst die u met uw werkgever aangaat. Het is belangrijk dat dit soort zaken goed geregeld zijn.