De werkgever kan besluiten om uw ontslag via de kantonrechter te laten lopen. Dit gebeurt meestal als u niet gewoon ontslagen kan worden. Er is meestal iets meer aan de hand als de kantonrechter wordt ingeschakeld. U kan ook zelf besluiten om het ontslag aan te vechten via de kantonrechter. Een procedure bij de kantonrechter wordt ook wel een ontbindingsprocedure genoemd. Meestal bestaat deze uit twee fases een schriftelijke en mondelinge fase.

De schriftelijke fase

De ontslagprocedure wordt in gang gezet in de schriftelijke fase. Bij de kantonrechter wordt een verzoek ingediend om de overeenkomst te ontbinden. Het document bestaat uit een aantal bijlage met toelichting waarom uw overeenkomst ontbonden dient te worden. Meestal wordt het verzoek ingediend door de werkgever. Officieel is het ook mogelijk dat de werknemer het verzoek indient. De rechtbank zal de tegenpartij op de hoogte brengen en het verzoek toesturen. U heeft nu de kans om een verweerschrift op te maken. In het verweerschrift geeft u aan dat u het niet eens bent met het ontslag. Een advocaat kan u helpen om een verweerschrift op te tekenen. U krijgt hier meestal enkele weken de tijd voor.

Het verweerschrift

Een juridisch adviseur of advocaat kan u helpen met het opstellen van een verweerschrift. In het verweerschrift geeft u aan dat u het niet eens bent met het ontslag. U geeft aan waarom u het niet eens bent met het verzoekschrift en welke redenen volgens u ongegrond zijn. Vervolgens kan u dit verweerschrift weer indienen bij de rechtbank. Officieel bent u overigens niet verplicht om het verweerschrift op te laten maken door een juridisch adviseur. Alleen als u het goed wil aanpakken is dit wel handig.

 

Mondelinge fase

Een aantal weken na de deadline van het verweerschrift wordt de zaak mondeling besproken bij de kantonrechter. Beide partijen nemen meestal hun eigen juridisch adviseur mee naar de mondelinge fase. Nogmaals dit bent u niet verplicht u kan ook alleen komen. Beide partijen mogen hun argumenten nogmaals mondeling toelichten. Dit zijn dezelfde argumenten als in het verweerschrift en het verzoekschrift. Een rechter zal daarna vragen om nog tot een schikking te komen. U krijgt daar een tijdsperiode voor op de gang. Als de partijen er samen niet uitkomen mogen ze terug naar binnen komen. De rechter zal dan zelf een uitspraak doen.

 

De uitspraak van de rechter

De uitspraak van de rechter wordt ook wel een beschikking genoemd. Er worden meestal eerst nog wat slotvragen gesteld en de werknemer mag zelf nog even aan het woord. Over enkele weken doet de kantonrechter schriftelijk uitspraak over de zaak. De uitspraak wordt naar beide partijen gestuurd. In de schikking staat of de arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden. Als deze ontbonden mag worden staat er ook in of de werknemer het recht blijft houden op een WW-uitkering en transitievergoeding. Als u het met de uitspraak niet eens bent kan u nog binnen 3 maanden in hoger beroep tegen de uitspraak. Mocht de overeenkomst ontbonden zijn dan kan dit hersteld worden in het hoger beroep.