Een kennelijk onredelijk ontslag is een ontslagprocedure die u alleen als werknemer zelf kan opstarten. U start deze procedure op als u het idee heeft dat u onterecht ontslagen bent. Het is handig om bij deze procedure altijd een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan helpen om de procedure te laten slagen. U kan officieel pas een procedure starten als de werkgever uw contract officieel heeft opgezegd. Voordat een contract opgezegd mag worden moet er bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd zijn. Het UWV neemt echter geen besluit over de vervolgstappen. Stel dat u ontslagen wordt dan heeft u misschien wel recht op een transitievergoeding. De werkgever rept hier echter niet over. U kan dan een procedure starten bij de kantonrechter om alsnog uw vergoeding te krijgen.
Aangeven waarom uw ontslag onredelijk is

 

Het is belangrijk dat u bij de procedure direct aangeeft waarom het ontslag onredelijk is. Bijvoorbeeld omdat uw arbeidsovereenkomst zonder pardon of vergoeding ontbonden wordt. De kantonrechter moet gaan oordelen of het ontslag inderdaad onredelijk was zoals u beweerd. Op basis van verschillende factoren wordt dit beoordeeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de duur van uw overeenkomst, reden van opzegging, uw leeftijd en financiële positie van uw werkgever. Als de factoren in uw voordeel zijn heeft u een grote kans op een financiële vergoeding.

Ontslagprocedure afgeschaft

Officieel is per 1 juli 2015 de ontslagprocedure vanwege een kennelijk onredelijk ontslag afgeschaft. U kan dit alleen nog aanvechten als u voor 1 juli 2015 ontslagen bent. De procedure moet alleen wel binnen 6 maanden na ontslag gestart worden. U kan anders geen aanspraak meer doen op een vergoeding.

Vaststellen van de vergoeding

Officieel is deze procedure afgeschaft. U heeft alleen nog wel recht op een transitievergoeding. Deze nieuwe regeling geeft een vast bedrag per gewerkt dienstverband aan. De vergoeding staat nu officieel vast bij de rechtbank. Voorheen was het zo dat de kantonrechter zelf kon bepalen hoe hoog de vergoeding was. U kan nog wel bij de rechtbank het verzoek indienen dat uw werkgever de transitievergoeding moet betalen. Het is eventueel mogelijk om een hogere vergoeding te eisen. Bijvoorbeeld als uw werkgever u oneerlijk behandeld heeft.

 

Ontslag aanvechten via de kantonrechter

Ondanks dat de vergoeding tegenwoordig is vastgezet via een transitievergoeding kan u een ontslag nog wel aanvechten. U kan bijvoorbeeld proberen te voorkomen dat een overeenkomst ontbonden wordt. In verschillende zaken heeft u ondanks de ontslagvergunning een goede zaak. Als u bijvoorbeeld ontslagen wordt vanwege bedrijfseconomische redenen, dan mag de werkgever niet zelf besluiten wie er ontslagen wordt. Dit wordt besloten met een afspiegelingsbeginsel. Helaas gebeurt het regelmatig dat de werkgever dit expres niet goed toepast. U wordt bijvoorbeeld ontslagen omdat u veel meer op de loonlijst drukt, dan uw collega. Terwijl uw collega er het laatste bij is gekomen en er dus als eerste uit moet. Dit soort zaken kan u ondanks de verleende ontslagvergunning gewoon aanvechten. Neem gerust contact met ons op als u graag een ontslag wilt aanvechten. Het is belangrijk dat u hierbij juridische ondersteuning krijgt.