Als de kantonrechter of het UWV bepaalt heeft dat u terecht ontslagen bent, dan kan u hiertegen in hoger beroep gaan als u gebruik maakt van het arbeidsrecht. U bent absoluut niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. Het gaat tenslotte om uw baan en deze wil u graag behouden. U heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van het UWV of de kantonrechter in hoger beroep te gaan. U kan dan uw ontslag bij een hoge rechter laten toetsen. Er zitten wel een paar verschillen tussen in de procedure als u deze start tegen het UWV of de kantonrechter.

 

In hoger beroep gaan tegen het UWV

Sinds de nieuwe ontslagregels mag het UWV alleen nog maar een ontslagvergunning toewijzen bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Als het UWV hierover uitspraak gedaan heeft mogen beide partijen binnen 2 maanden na uitspraak opnieuw een rechtszaak starten. Ondanks dat u denkt dat het UWV weet wat ze doen worden er hier fouten gemaakt. De kantonrechter gaat dan bekijken of er inderdaad fouten zijn gemaakt. Deze kan u samen met een advocaat opstellen in een verweer.

 

Wat gebeurt er als het hoger beroep wordt toegewezen?

Het kan heel goed dat de kantonrechter besluit dat het UWV inderdaad verkeerd gehandeld heeft. Als blijkt dat het ontslag onterecht is kunnen er twee dingen gebeuren. U kan een billijke vergoeding ontvangen of uw arbeidsovereenkomst wordt hersteld. Een kantonrechter zal altijd proberen om de werkgever de overeenkomst te laten herstellen. Alleen als de rechter erachter komt dat dit echt niet meer mogelijk is dan wordt de vergoeding toegewezen. Dit gebeurt als de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld heeft.

In hoger beroep gaan bij de kantonrechter

U kan niet alleen in hoger beroep gaan tegen het UWV, maar ook tegen de kantonrechter. Als de kantonrechter besloten heeft dat uw contract ontbonden mag worden kan u in verder procederen. U heeft drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan na de officiële uitspraak. Het is handig om in deze periode met een advocaat te overleggen over uw opties. Als de advocaat het vermoeden heeft dat u kans maakt in een hoger beroep, dan kan u besluiten om verder te procederen. Hoger beroep bij de kantonrechter gaat altijd bij de hoge rechter. Het hoge gerechtshof kan besluiten dat de overeenkomst inderdaad onterecht ontbonden is. Net als bij een hoger beroep bij het UWV kan u een billijke vergoeding ontvangen of de overeenkomst wordt indien mogelijk weer hersteld.

In cassatie gaan

Als u het nog niet eens bent met de uitspraak kan u nog in cassatie gaan. In principe wordt de zaak zelf niet meer opnieuw beoordeeld. Er wordt alleen gekeken of de rechter geen fouten gemaakt heeft tijdens de beoordeling of uitspraak. Als blijkt dat er wel fouten gemaakt zijn, dan kan de rechter alsnog besluiten om het contract te herstellen. Alleen in speciale gevallen kan het nut hebben om in cassatie te gaan. In de meeste situaties heeft het geen zin als twee uitspraken negatief