U kan in de meeste situaties niet zomaar ontslagen worden. Er gaan vaak ontslagprocedures aan vooraf. Het is afhankelijk van de situatie welke procedure er gestart gaat worden. Een deel van de procedures kan lopen via het UWV. Het bedrijf moet een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als dit wordt goedgekeurd mag u ontslagen worden. Als werknemer kan u besluiten om de vergunning aan te vechten. Dit kan via de kantonrechter. In sommige situaties kan een ontslagprocedure alleen verlopen via de kantonrechter. De kantonrechter moet besluiten of het ontslag gegrond is.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Voor de werkgever is een ontslag met wederzijds goedvinden het eenvoudigste ontslag. In dit geval wordt er een vaststellingsovereenkomst gemaakt. In deze overeenkomst staat dat u beide overeengekomen bent om het contract te ontbinden. De werknemer heeft bijvoorbeeld opgezegd of u bent er samen uitgekomen. In de overeenkomst staat o.a. de vergoeding die u meekrijgt. Als dit getekend is wordt het opzegtermijn geregeld en is alles klaar. Bij dit soort procedures is het altijd slim een advocaat in te schakelen. Als u niet zelf opzegt is het belangrijk dat u nog wel uw uitkering behoud. Het is dan afhankelijk van de formulering van de overeenkomst of u hier nog recht op heeft. Dit gebeuird vaak bij ontslag wegens reorganisatie Ook als u het niet eens bent met de overeenkomst en u onder druk getekend heeft moet u direct contact opnemen. Meer over een vaststellingsovereenkomst laten controleren.

Ontslag via het UWV

Als u er niet uit kan komen met uw werkgever moet het bedrijf naar het UWV stappen. Bij het UWV kan een bedrijf zonder uw toestemming proberen een ontslagvergunning te krijgen. Deze kan aangevraagd worden bij bedrijfseconomische redenen of ziekte. Pas als de vergunning officieel is toegewezen mag u ontslagen worden. Het bedrijf waarbij u werkt moet altijd een reële onderbouwde reden hebben om u te ontslaan. U mag niet zomaar ontslagen worden. Als de vergunning wordt toegewezen en u bent het hier niet mee eens dan kan u dit aanvechten bij de kantonrechter.

Ontslag via de kantonrechter

In een aantal situaties kan er geen ontslagvergunning aangevraagd worden. De kantonrechter moet eerst beoordelen of de reden voor ontslag terecht is. Dit gebeurt bij disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en verwijtbaar handelen. Dit zijn allemaal zaken die u niet zomaar kan schikken via het UWV. De kantonrechter zal altijd naar de situatie kijken en kent niet zomaar een ontslag toe. Het is slim om u te laten bijstaan door een advocaat tijdens de rechtszaak. Voordat de zaak voorkomt kan het voorkomen dat de werkgever nog probeert te schikken. Dit zal geprobeerd worden met een vaststellingsovereenkomst. Uw advocaat kan u laten weten of het verstandig is om hierop in te gaan.  Heeft u een loonvordering na ontslag? Neem contact op.

Onderneem direct actie

Als er een ontslagprocedure gestart wordt is het slim om direct actie te ondernemen. Een ontslag is namelijk in verschillende situaties onterecht. Door het aan te vechten en niet direct akkoord te gaan tegen een som geld kan u de rollen omdraaien. U heeft vaak meer rechten dan u zelf denkt. Neem altijd contact op met een advocaat bij een ontslagprocedure. Kijk ook eens op advocaat Rotterdam.